ماه: خرداد 1399

سخنگوی شهر تهران نسبت به صدرو پروانه انتقاد کرد و گفت: این فرآیند اشکالات متعددی دارد و شهرداری هر چه سریعتر لایحه فرایند صدور پروانه عملیات ساختمانی را به شورا ارسال کند.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. 1399
  4. chevron_right
  5. خرداد
فهرست